Gdańskie dotacje na ochronę powietrza

Urząd Miejski w Gdańsku dokonał podsumowania pierwszego półrocza pod kątem „ekodotacji” udzielonych mieszkańcom stolicy woj. pomorskiego.

W omawianym okresie (do końca czerwca) mieszkańcy złożyli łącznie 271 wniosków o dotacje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Magistrat natomiast z zaplanowanych na ten rok środków w kwocie 1 mln zł wydał już nieco ponad 408 tys. zł.

Gdańsk

Spośród 271 wniosków, jakie wpłynęły od gdańszczan 47 dotyczyło dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, a pięć na instalację kolektorów słonecznych.

Warto zmienić ogrzewanie na proekologiczne!

Węgiel uznawany jest za paliwo najmniej przyjazne środowisku – przypomina gdański magistrat, zaznaczając, że zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.

Stąd też w zakresie dotacji duży nacisk kładziony jest właśnie na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza. O dotację można ubiegać się realizując zakup urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła (grupowych kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, wkładów elektrycznych do pieców kaflowych) oraz montaż instalacji grzewczej. Dotacja przysługuje również na pokrycie kosztów podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, na zakup i montaż węzłów cieplnych, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i instalacji c.o.

Dotacjami nie są natomiast objęte:

– instalacja ogrzewania w nowych budynkach (lokalach) mieszkalnych,

– zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,

– zmiana ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,

– instalacja ogrzewania węglowego (np. na paliwo typu ekogroszek, kotły retorowe),

– instalacja systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

– przebudowa ogrzewania na ogrzewanie olejowe, na piece na biomasę,

– instalacja ogrzewania z zastosowaniem pomp ciepła.

Wysokość dotacji

Obowiązują następujące wysokości jednorazowej dotacji: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 4 000 zł. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 000 zł.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Wnioski można składać do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Co ważne – dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook