Nie będzie kolejnego naboru

Będzie jeden instrument w miejsce Kawki, Prosumenta i Rysia – informuje w aktualności pod takim tytułem – portal sozosfera.pl.

Redakcja portalu wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy prawdziwe są informacje podane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, że Fundusz o zasięgu ogólnokrajowym wycofał się z finansowania programów Kawka, Prosument i Ryś.

Prosument_Kawka

Z odpowiedzi opublikowanej na portalu wynika, że NFOŚiGW dokonał przeglądu wymienionych wyżej programów i ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w tych programach oraz – jak to określił Fundusz – „zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów, zdecydowano o stworzeniu nowego, jednolitego i elastycznego mechanizmu wsparcia”.

To nowe narzędzie ma się wpisywać w potrzeby i oczekiwania regionów, a jednocześnie uwzględniać finansowy potencjał NFOŚiGW. W konsekwencji powyższych stwierdzeń, NFOŚiGW nie będzie finansował kolejnego naboru wniosków w ramach Kawki i Rysia.

Z opublikowanego materiału wynika też, że w tej chwili nie są jeszcze znane ani warunki wsparcia, jakie miałyby obowiązywać w nowym programie, ani katalog beneficjentów

Na podstawie: sozosfera.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook