Jakość powietrza za 1 mld złotych

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach, to cel jaki postawiony został przed Programem pn. „Poprawa jakości powietrza”.

Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 1 mld zł. Program dzieli się na dwa elementy – „Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych” i Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Wnioski na część pierwszą będą przyjmowane od 8 sierpnia br., a na drugą są już przyjmowane. Na wykonanie Programu NFOŚiGW przewidział do 300 mln zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

termomedernizacja

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada wsparcie dla takich przedsięwzięć, jak: budowa, rozbudowa lub modernizacja ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się tu wykonania otworu badawczego.

Beneficjentami tychże działań mogą być przedsiębiorcy, a przewidziany na ten cel budżet wynosi 500 mln zł, przy zastrzeżeniu, że formą finansowania będzie pożyczka preferencyjna lub na zasadach rynkowych bądź inwestycja kapitałowa. Nabór wniosków prowadzony będzie od 8 sierpnia do 16 grudnia br.

Z kolei druga część Programu – „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” obejmuje finansowanie termomodernizacji m.in. obiektów zabytkowych, muzeów, hospicjów, akademików i budynków, w których prowadzona jest działalność leczniczą. Obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu właśnie im dedykowany jest niniejszy program. Budżet tego konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł, lecz w przeciwieństwie do części pierwszej tutaj, obok preferencyjnej pożyczki, ubiegać się można również o dotację. Nabór rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook