By poprawić jakość powietrza

nowy_sącz

Na zaproszenie prezydenta Nowego Sącza do tamtejszego ratusza przybyli sygnatariusze Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin „Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze”. Spotkanie dotyczyło ogłoszonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego warunków naborów wniosków na dofinansowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

W ocenie samorządowców biorących udział w spotkaniu zasady wsparcia działań związanych z ochroną powietrza przed tzw. niską emisją, określone w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju nakładają znaczny ciężar inwestycyjny na mieszkańców (np. wymuszając wymianę okien i docieplenie budynku). Zdaniem sygnatariuszy Sądeckiego Porozumienia ustawienie poprzeczki tak wysoko rodzi ryzyko, że nabory nie spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców, co zakończy się fiaskiem działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

Namacalnym efektem spotkania jest przygotowane stanowisko, zawierające krytyczne uwagi dotyczące warunków uzyskania dofinansowania na ww. przedsięwzięcia. Podpis pod nim złożyli Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza, Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, Bernard Stawiarski, wójt gminy Chełmiec, Stanisław Kiełbasa, wójt gminy Nawojowa, Kazimierz Siedlarz, wójt Kamionki Wielkiej oraz Leszek Skowron, wójt Gminy Korzenna. W Stanowisku zakwestionowano przede wszystkim wymóg wcześniejszego przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości termomodernizacji budynków. Dopiero jej przeprowadzenie ma umożliwiać ubieganie się o dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania. Zdaniem sygnatariuszy Porozumienia dopiero zmiana tych kryteriów lub zapewnienie środków finansowych na ich spełnienie, umożliwi prawidłową realizację działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Nowosądecki magistrat podkreśla przy tym, że zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy Kotliny Sądeckiej są świadomi konieczności podejmowania działań dla poprawy jakości powietrza.

Na podstawie: www.nowysacz.pl, fot. pixaby.com

Udostępnij

Facebook