W Krakowie likwidują piece i kotłownie węglowe

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w ramach programu wymiany pieców w Krakowie złożonych zostało już ponad 2,5 tys. wniosków, udzielono też ponad 3 tys. dotacji, których wysokość wynosi ok. 60 mln zł.

piec_węglowy

Miasto zachęca do szybkiego składania wniosków, bo jak przypomina w bieżącym roku możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości do 100%, w 2017 r. – do 80%, a w kolejnym już tylko do 60% kosztów. Informuje jednocześnie, że do 5 sierpnia br. udzielono już ponad 3 tys. dotacji (dla wniosków złożonych w tym roku oraz przeniesionych na ten rok na prośbę inwestorów), angażując przy tym środki w wysokości ok. 60 mln złotych, co odpowiada likwidacji 4 tys. palenisk i kotłowni węglowych.

Ze statystyk magistratu wynika, że tylko w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. mieszkańcy złożyli ponad 2,5 tys. wniosków, co przewyższa liczbę wniosków złożonych w całym ubiegłym roku (2,4 tys. sztuk).

Krakowscy urzędnicy przypominają, że – dla osób chcących otrzymać dotację na wymianę ogrzewania na przyjazne środowisku w wysokości do 100% – ostateczny termin wykonania i rozliczenia inwestycji mija 10 października br. Magistrat informuje, że wnioski rozpatrywane są na bieżąco i jeśli mieszkańcy wywiążą się z zawieranych umów i dotrzymają terminów realizacji inwestycji, będzie szansa, by w tym roku w Krakowie zlikwidowanych zostało ok. 6 tys. pieców i kotłowni węglowych!

Na podstawie krakow.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook