Nie będzie kolejnego naboru

Będzie jeden instrument w miejsce Kawki, Prosumenta i Rysia – informuje w aktualności pod takim tytułem – portal sozosfera.pl. Redakcja portalu wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy prawdziwe są informacje podane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, że Fundusz o zasięgu

Spaliny samochodowe we Wrocławiu pod lupą

Niedawno informowaliśmy o działaniach Wrocławia zmierzających do ograniczenia zapylenia powietrza, a polegających na zwiększeniu częstotliwości zmywania ulic miasta wodą (czytaj). Kolejnym krokiem samorządu Wrocławia, mającym na celu poprawę jakości powietrza, jest zakup trzech dymomierzy, które 21 lipca br. przekazano Komendzie Miejskiej Policji. Mierniki te pozwolą skontrolować stężenie dwutlenku węgla w spalinach pojazdów dieselowych i choć

Energetyka i jej emisje

Na początku lipca opublikowany został raport pt. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”, przygotowany przez kilka organizacji ekologicznych. Komentarz do tego raportu przygotował Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). W komentarzu PKEE stwierdza m.in., że nie kwestionuje on znaczenia wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, jednak podkreśla przy tym,

Autobusy na rzecz czystszego powietrza

W walce z dobrą jakość powietrza istotne znaczenie ma ograniczanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że miasta wymieniają tabor komunikacji publicznej na niskoemisyjny. Przykładem takich działań, z ostatnich dni mogą być dwa miasta –Ruda Śląska i Kraków. To właśnie na ulice tego śląskiego miasta z początkiem

Niemal 1800 wniosków!

Urząd Miasta Krakowa na początku czerwca podsumował dotychczasowe wyniki w zakresie naboru wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Takich aplikacji w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1797. W tym samym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 405 wniosków o pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. – 1797 wniosków o udzielenie dotacji

Elektryczne autobusy do miast!

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że we współpracy z Ministerstwem Energii opracowało program wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce zostały zaprezentowane w pierwszym tygodniu czerwca. – Do roku 2025 chcemy zbudować silny przemysł autobusów elektrycznych. Planujemy stworzyć rynek e-autobusów o wartości dodanej 2,5 mld zł rocznie – zapowiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier

Element planu gospodarki niskoemisyjnej zrealizowany

W ramach realizowanego w Warszawie projektu uciepłowienia zachodniego pasma miasta, dzielnica Ursus została przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieć ta należy do Veolia Energia Warszawa. – Do budynków w Ursusie będzie dostarczane ciepło wytwarzane w elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA, przesyłane sieciami ciepłowniczymi Veolii Energia Warszawa, co gwarantuje m.in.: niższe i stabilne ceny, bezpieczeństwo dostaw, a także

„Czarny dym” ze słabego węgla

Kontrole palenisk krakowscy strażnicy miejscy prowadzą od 2009 r. W minionym sezonie grzewczym zweryfikowali oni ponad dwa razy więcej pieców niż rok wcześniej. To niespełna 3,5 tysiąca palenisk, sprawdzonych pod kątem spalanego paliwa, a wszystko to w ramach zwalczania niskiej emisji i niewłaściwego postępowania z odpadami. Ostatni sezon grzewczy to dla strażników z Krakowa okres

Warszawa w walce o czyste powietrze

Urząd Miasta Warszawy poinformował o podpisaniu przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz zarządzenia dotyczącego finansowania działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy. Na realizację tych przedsięwzięć przeznaczono 16 mld zł. Podpisanie zarządzenia pozwala uruchomić środki finansowe przeznaczone na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Mieszczą się w nich przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, obejmujące termomodernizację budynków i

Jakość powietrza w Podkarpackiem oceniona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) na swojej stronie internetowej zaprezentował wyniki oceny jakości powietrza w regionie za rok 2015. Do przygotowania takiej oceny WIOŚ zobowiązany jest na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska, a jej celem jest przekazanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego informacji na temat czystości powietrza w regionie. Dokonana ocena stanowi bazę do opracowania

Facebook