Porozumienie klimatyczne podpisane

Ponad 160 krajów podpisało w piątek globalne porozumienie klimatyczne, wynegocjowane w Paryżu pod koniec ubiegłego roku – podała na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Uroczystość miała miejsce w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie w obecności sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moon’a zebrało się ok. 60 szefów państw i rządów. Polskiej

Stolica na rzecz oszczędności energii

Działania na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, efektywności energetycznej oraz czystego powietrza są prowadzone w Warszawie już od kilku lat. Zapoczątkowane zostały jeszcze w 2008 r., kiedy w stolicy został powołany do życia Zespół ds. ochrony klimatu. Teraz w Warszawie ruszyła kampania informacyjno-promocyjna pn. „Warszawa unplugged”, czyli Warszawa bez prądu,

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krzeszowa

Gmina Krzeszów przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, stanowi kluczowy dokument, umożliwiający ubieganie się o dotacje na inwestycje m.in. w obszarze ograniczania niskiej emisji. W zakresie tego typu inwestycji mieszczą się np. termomodernizacja budynków i montaż odnawialnych źródeł energii. Jednak, jak informuje Urząd Gminy, zasadniczym celem opracowywanego Planu gospodarki niskoemisyjnej

Z uchwałą antysmogową do WSA

W styczniu br. samorząd województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która objęła swoim zasięgiem Kraków. Wprowadza ona ograniczenia w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. Uchwała jest jednym z elementów polityki Województwa Małopolskiego w obszarze walki o czyste powietrze w regionie. Została ona

Rybnik zmniejsza emisje

Urząd Miasta Rybnik poinformował, że w okresie od grudnia 2015 r. do marca br. złożył trzy wnioski o dofinansowanie działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Miasto wnioskuje o wsparcie w ramach konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przygotowane przez Miasto projekty obejmują kompleksową termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej (m.in. przedszkola i szkoły),

Nie podnosić uzgodnionego pułapu!

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Środowiska Rada Ministrów podjęła, przedłożoną przez ministra środowiska, uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji dwutlenku węgla w atmosferze. Uchwała jest odpowiedzią na zgłaszane przez niektóre państwa na forum Unii Europejskiej postulaty dalszego zaostrzania celów redukcji emisji CO2 w ramach europejskiej polityki klimatycznej. W informacji podanej przez Ministerstwo

OZE zmniejsza emisje do powietrza – raport EEA

15 marca br. Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) opublikowała raport pt. „Renewable energy in Europe 2016: recent growth and knock-on effects”, który można tłumaczyć jako „Energia odnawialna w Europie 2016: Niedawny wzrost i efekty domina”. W materiale przedstawiony został rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na Starym Kontynencie następujący od 2005 r.

Lepsze paliwo dla czystszego powietrza

W połowie marca br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie, którego tematem były wymagania jakościowe dla paliw stałych (przede wszystkim węgla) oraz wymogi techniczne dla urządzeń grzewczych, stosowanych w budynkach jednorodzinnych i lokalnych kotłowniach. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, Polskiej Izby Ekologii, Instytutu

Wrocław ruszył z kampanią informacyjną

Urząd Miasta Wrocławia rozpoczął kampanię informacyjną, której adresatem są wrocławianie, a przesłanie związane jest z uświadomieniem, że każdy z nich ma wpływ na to jakim powietrzem oddychają. Zależy to bowiem z dużej mierze od tego, w jaki sposób ogrzewają oni swoje mieszkania i domy. Magistrat podkreśla, że w okresie grzewczym, przez około 70 dni w

Mniejsza emisja z lotnictwa

Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjęła porozumienie, które zostało zawarte w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 8 lutego br. podczas spotkania w Montrealu. Działający w ramach ICAO Komitet ds. Lotnictwa i Ochrony Środowiska przyjął wówczas standardy dotyczące emisji CO2 i certyfikowania samolotów pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Szacuje się, że dzięki zawarciu

Facebook