OZE zmniejsza emisje do powietrza – raport EEA

OZE_monitoring

15 marca br. Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) opublikowała raport pt. „Renewable energy in Europe 2016: recent growth and knock-on effects”, który można tłumaczyć jako „Energia odnawialna w Europie 2016: Niedawny wzrost i efekty domina”.
W materiale przedstawiony został rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na Starym Kontynencie następujący od 2005 r. Według danych zaprezentowanych przez Agencję OZE pełni uzupełniającą funkcję w polityce łagodzenia zmian klimatu i odgrywa istotną rolę w dywersyfikacji źródeł energii. Odnawialne źródła energii poprawiają również bezpieczeństwo energetyczne na kontynencie i pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie.
Jak zatem kształtuje się udział energii odnawialnej w produkcji energii w całej Unii Europejskiej (UE)? Wzrósł on z 14,3% w 2012 r. do 15% w 2013 r. Obserwowany jest też stały trend wzrostowy, gdyż wg wstępnych danych, udział ten przekroczył 15% w 2014 r. Jednocześnie obserwowane jest duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami Europy, gdzie udział ten kształtuje się na poziomie od kilku do ponad 30%.
Z danych zaprezentowanych przez EEA wynika, że wykorzystanie energii odnawialnej pozwoliło UE w 2013 r. ograniczyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne o 110 milionów ton ekwiwalentu ropy, co odpowiada zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 362 mln ton w tym samym roku.

Raport dostępny tutaj.

Udostępnij

Facebook