Apel do władz województwa!

Samorządy Warszawy oraz miast i gmin wchodzących w skład metropolii warszawskiej zaapelowały do władz Mazowsza o skorzystanie z przepisów tzw. ustawy antysmogowej i uchwalenie przepisów, które pozwoliłyby na ograniczenie emisji do powietrza zanieczyszczeń generowanych w trakcie spalania paliw stałych.

warsaw-698416_1280
Jak powiedział wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski problem zanieczyszczeń powietrza dotyczy całego obszaru metropolii warszawskiej. Stąd też stolica wspólnie z sąsiednimi gminami zaapelowała do władz województwa mazowieckiego o podjęcie uchwały, która pozwoli na wdrożenie narzędzi, wskazanych w tzw. ustawie antysmogowej (więcej na ten temat tutaj) i ograniczenie niskiej emisji. Opinię wiceprezydenta Warszawy potwierdzają dane publikowane przez Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska, z których wynika, że problem wysokich stężeń benzo(a)pirenu dotyczy wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej. Kłopotliwe są również wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
O tym, że apel samorządów gminnych tworzących aglomerację jest istotny dla Sejmiku przekonywał Wojciech Bartelski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który stwierdził, że pojawienie się jesienią ub.r. nowych przepisów pozwoli ograniczać negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko, a tym samym wzmocnić politykę ochrony zdrowia naszych mieszkańców.

Na podstawie: www.um.warszawa.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook