W Gorzowie Kawka planowo

monitoring_powietrza_gorzówJak poinformował tamtejszy Urząd Miasta, w roku bieżącym Gorzów Wlkp. wyda ponad 13 mln zł na realizację Programu KAWKA. Właśnie podpisano umowy z trzema firmami, które wykonają prace budowlane, instalacje ciepłej wody i zdemontują piece kaflowe. Program realizowany jest zgodnie z przyjętym planem i – jak podkreśla samorząd – Miasto skrupulatnie zmierza do uzyskania założonego efektu ekologicznego.

W ramach przyjętych do wykonania na ten rok prac, zdemontowanych zostanie ponad 1200 węglowych źródeł ciepła dla 754 lokali położonych w 96 budynkach. Szczegółowe harmonogramy robót znane będą w kwietniu, gdy przedstawią je wykonawcy, a prace ruszą po ich akceptacji i mają potrwać do końca października br.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił już także przetarg na wykonanie dokumentacji robót planowanych do wykonania w 2017 r., kiedy to do sieci ciepłowniczej ma zostać podłączonych 626 lokali w 71 budynkach.

Miasto przypomina też, że w 2015 r., w ramach Programu, do sieci centralnego ogrzewania podłączone zostały 74 budynki, a w nich 508 lokali. Zdemontowano w nich 896 pieców oraz 25 instalacji centralnego ogrzewania węglowego. Prace wykonane w ubiegłym roku kosztowały prawie 9,5 mln zł.

Projekt pod nazwą „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”, realizowany jest w oparciu o porozumienie z 22 maja 2014 r. zawarte pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., będącym Liderem przedsięwzięcia a PGE GiEK S.A. Oddział ECG. Projekt dofinansowany jest przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łączne zaplanowane nakłady na realizację projektu wynoszą 65 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach, w latach 2015 – 2017.

Fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook