Mniejsza emisja z lotnictwa

Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjęła porozumienie, które zostało zawarte w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 8 lutego br. podczas spotkania w Montrealu.

Działający w ramach ICAO Komitet ds. Lotnictwa i Ochrony Środowiska przyjął wówczas standardy dotyczące emisji CO2 i certyfikowania samolotów pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Szacuje się, że dzięki zawarciu porozumienia do 2040 r. do atmosfery trafi 650 mln ton dwutlenku węgla mniej.

lotnicto_zanieczyszczenie_powietrza

Negocjacje prowadzące do zawarcia porozumienia trwały 6 lat. Jego treść zostanie zaprezentowana na sierpniowym, 39. Zgromadzeniu Generalny ICAO, gdzie powinno ono uzyskać polityczne poparcie. Oczekuje się, że Rada ICAO ostatecznie przyjmie nowe normy na początku 2017 r.

Porozumienie to istotny krok w stronę ograniczenia emisji lotniczych. Ambitna polityka klimatyczna jest integralną częścią planu Komisji, aby powołać do życia unię energetyczną oraz priorytetem w Nowej Strategii na rzecz Lotnictwa – powiedziała Violeta Bulc, komisarz ds. transportu. – Unia Europejska odegrała centralną rolę w osiągnięciu tego porozumienia, podobnie jak miało to miejsce podczas konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu. Mam nadzieję, że będzie to potencjał dla stworzenia globalnego, rynkowego mechanizmu na rzecz rekompensowania emisji CO2 w lotnictwie międzynarodowym, co mamy nadzieje uzyskać jesienią podczas Zgromadzenia Generalnego ICAO.

Na podstawie: ec.europa.eu, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook