Ograniczanie niskiej emisji w Tychach

Tyscy radni przyjęli Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy. Zakłada on dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie proekologiczne, w tym na montaż kolektorów słonecznych.

Program_ograniczania_niskiej_emisji_tychy

Rozpoczącie zbierania wniosków o dofinansownie od zainteresowanych mieszkańców planowane jest na marzec. Miasto zastrzega jednak, że Program dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła będzie realizowany pod warunkiem otrzymania na ten cel przez samorząd pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Gmina szacuje, że łączny koszt Programu w latach 2016-2020 wyniesie: ponad 20,5 mln zł, a wymienionych 1150 urządzeń grzewczych i zainstalowanych 100 kolektorów słonecznych.

Na podstawie: umtychy.pl

Udostępnij

Facebook