Pył PM2,5 w Poznaniu w normie, gorzej w Kaliszu i Pleszewie

Na swojej stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) przedstawił wyniki wstępnej analizy stężeń pyłu PM2,5 za rok 2015. Poinformował przy tym, że poziomem normatywnym dla tego rodzaju pyłu zawieszonego jest stężenie średnie dla roku kalendarzowego wynoszące 25 μg/m3. Wyniki analizy zostały przedstawione, dla trzech stanowisk pomiarowych: w Poznaniu przy ul. Polanka, w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej i w Pleszewie przy Al. Mickiewicza.

wioś

Jak informuje WIOŚ, na stanowisku pomiarowym w Poznaniu nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego, stwierdzono je natomiast, zarówno w Kaliszu, jak i w Pleszewie. Jednocześnie podkreśla się, że stężenia pyłu PM2,5 oznaczone w 2015 r. na stanowiskach pomiarowych w Poznaniu i w Kaliszu są niższe od stężeń stwierdzonych rok wcześniej. Nie można natomiast takiego porównania przeprowadzić dla stanowiska pomiarowego w Pleszewie, gdyż monitoring jest tam wykonywany od stycznia ub.r. Niemniej jednak podkreśla się, że średnie stężenie dla roku w Pleszewie jest najwyższe wśród porównywanych stanowisk pomiarowych.

WIOŚ zastrzega jednak, że dane zaprezentowane w tabeli charakteryzujące stężenia mogą ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2015.

Na podstawie: poznan.wios.gov.pl

Udostępnij

Facebook