Rozbudowana instalacja odpylania

Zaopatrzenie w ciepło jest podstawowym elementem bytowania ludzi w naszej szerokości geograficznej. Podstawowym jego źródłem jest spalanie węgla. Ważne jest jednak by przy zaopatrzeniu w ciepło zadbać też o ochronę powietrza.

DSC_0107

Przykładem działań temu służących może być Rejonowa Kotłownia „Pod Grapą” w Żywcu, gdzie zakończono rozbudowę instalacji odpylania spalin. W ramach inwestycji dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach unowocześniono instalację odpylania spalin kotłów opalanych węglem WR10, WR25/20-M, WR25. W efekcie przedsięwzięcia emisja pyłu ma zmniejszyć się o ponad 1,6 Mg/r.

Dofinansowanie, w kwocie niemal 1,1 mln zł miało charakter pożyczki, a całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł niespełna 1,7 mln zł. Prace rozpoczęto w kwietniu 2015 r.

Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl, fot. WFOŚiGW Katowice

Udostępnij

Facebook