O uchwale antysmogowej na Mazowszu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się w ubiegłym tygodniu spotkanie marszałka Adama Struzika z ekspertami z zakresu ochrony powietrza, a tematem rozmów był projekt uchwały antysmogowej. Na zaproszenie marszałka do prac nad uchwałą antysmogową dla Mazowsza odpowiedzieli profesorowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Przejściowa uchwała antysmogowa po konsultacjach

Zaostrzenie norm dla spalanego w mieście węgla oraz dodatkowe kontrole używanego do ogrzewania paliwa – to tylko niektóre postulaty zgłoszone dotychczas przez mieszkańców Krakowa podczas zakończonych konsultacji projektu tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla tego miasta – podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Warto przypomnieć, że przepisy uchwały tymczasowej mają mieć charakter przejściowy i miałyby obowiązywać

Uchwała antysmogowa z opinią WRDS

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego trwają prace nad tzw. uchwałą antysmogową. W ostatnim czasie nad jej projektem pracowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS), która pozytywnie zaopiniowała ten dokument. Podczas posiedzenia WRDS odbyła się dyskusja nad przygotowanym przez Zarząd Województwa projektem uchwały antysmogowej, której założenia przedstawił Wojciech Saługa, marszałek województwa. Na problem ubóstwa, w wyniku którego

Ochrona powietrza w Wielkopolsce

28 lutego 2017 roku podczas briefingu prasowego Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła działania Samorządu związane z ochroną powietrza w regionie. Zaprezentowane informacje dotyczyły także przygotowań do opracowania uchwały antysmogowej. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz mając na względzie sytuację związaną z utrzymującymi się, we wszystkich strefach województwa wielkopolskiego, przekroczeniami norm jakości powietrza dotyczącymi

Projekt uchwały antysmogowej – spotkania informacyjne zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ) poinformował o zakończeniu cyklu spotkań informacyjnych związanych z tzw. uchwałą antysmogową. W Katowicach, Rybniku, Częstochowie oraz Bielsku-Białej dyskutowano o założeniach uchwały i roli samorządów lokalnych w jej wdrażaniu. Spotkania te były kolejnym etapem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały pod obrady Sejmiku. Urząd marszałkowski przypomina też, że niedawno zakończyły się

Uchwała antysmogowa dla Małopolski przyjęta

Wczoraj, 23 stycznia br., sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową dla całego regionu. Zgodnie z przyjętą regulacją, w połowie roku na terenie całego województwa zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają

Śląska uchwała antysmogowa do konsultacji

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt, przyjętej tydzień temu tzw. uchwały antysmogowej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ). Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMWŚ, a na uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały Wydział Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego będzie czekać do 6 lutego br. Formuła konsultacji jest

Konsultacje społeczne uchwały antysmogowej zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że zamknął już etap konsultacji społecznych w związku z przygotowywaną tzw. uchwałą antysmogową. Małopolska, jak podaje UMWM, jako pierwsze województwo w kraju planuje wprowadzenie uchwały antysmogowej, która miałaby objąć cały region. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,

Projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski przyjęty

W połowie tego tygodnia Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt tzw. uchwały antysmogowej dla regionu. Uchwała ma od połowy przyszłego roku wprowadzić całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają określonych norm emisyjnych. Najważniejszymi założeniami projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł

Skargi oddalone – uchwała antysmogowa obroniona

Przyjęta 15 stycznia br. przez Sejmik Województwa Małopolskiego tzw. uchwała antysmogowa została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA). Wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że WSA oddalił wszystkie te skargi. Sporna uchwała od 1 września 2019 r. wprowadza ograniczenia dotyczące rodzajów paliw używanych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Jak zaznacza

Facebook