Projekt uchwały antysmogowej – spotkania informacyjne zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ) poinformował o zakończeniu cyklu spotkań informacyjnych związanych z tzw. uchwałą antysmogową. W Katowicach, Rybniku, Częstochowie oraz Bielsku-Białej dyskutowano o założeniach uchwały i roli samorządów lokalnych w jej wdrażaniu.

Spotkania te były kolejnym etapem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały pod obrady Sejmiku. Urząd marszałkowski przypomina też, że niedawno zakończyły się konsultacje społeczne, w trakcie których do urzędu wpłynęło ponad 200 uwag i wniosków. Znajdują się one w trakcie analizowania.

niska_emisja

Gośćmi specjalnymi wszystkich spotkań byli przedstawiciele Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którzy w oparciu o przeprowadzone badania przedstawiali wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i życie mieszkańców. W trakcie spotkań mówiono również o aktualnych możliwościach finansowania walki z niską emisją.

Projekt uchwały antysmogowej przyjęty niedawno przez Zarząd Województwa zakłada wymianę starych kotłów na nowe spełniające normy emisyjne. Obowiązek wymiany kotłów i pieców uzależniony jest od wieku tych urządzeń. I tak, użytkownicy urządzeń liczących sobie powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na kotły 5 klasy do końca 2021 r. posiadacze kotłów w wieku 5-10 lat, powinni je wymienić do końca 2023 r., a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 r.

W przypadku stosowania kotłów 3 i 4 klasy projekt uchwały graniczną datę ich obowiązkowej wymiany ustala na koniec 2027 r.
Wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej znajduje się także wprowadzenie od 1 września br. zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję zanieczyszczeń do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook