Przejściowa uchwała antysmogowa po konsultacjach

Zaostrzenie norm dla spalanego w mieście węgla oraz dodatkowe kontrole używanego do ogrzewania paliwa – to tylko niektóre postulaty zgłoszone dotychczas przez mieszkańców Krakowa podczas zakończonych konsultacji projektu tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla tego miasta – podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Warto przypomnieć, że przepisy uchwały tymczasowej mają mieć charakter przejściowy i miałyby obowiązywać od 1 lipca br. do 31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z nimi miałby zostać wprowadzony zakaz używania niskiej jakości węgla do ogrzewania domów i mieszkań.

tymczasowa_uchwała_antysmogowa

Podczas trwających miesiąc konsultacji społecznych uwagi do projektu uchwały mogli zgłaszać mieszkańcy Grodu Kraka, przedstawiciele instytucje, organizacji pozarządowych i władze miasta. Przejściowa uchwała antysmogowa dla Krakowa to, jak tłumaczy UMWM, odpowiedź na projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, który nie daje gwarancji znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Przyjęcie tymczasowej uchwały antysmogowej oznaczać będzie, że od najbliższej zimy do ogrzewania domu w Krakowie nie będzie można używać paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%, których wartość opałowa mieści się poniżej 26 MJ/kg, które zawierają powyżej 10% popiołu i/lub siarki powyżej 0,8%. Jednocześnie zakazane byłoby stosowanie pali zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Urząd marszałkowski przypomina też, że Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął do tej pory dwie uchwały antysmogowe. Przepisy dla Krakowa zostały uchwalone w styczniu 2016 r. i wprowadzają całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, kominkach i piecach od 1 września 2019 r. Druga uchwała, dotycząca pozostałego obszaru Małopolski, została uchwalona 23 stycznia br. Wprowadza ona zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych już od 1 lipca br. oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniające najwyższe unijne normy (tzw. wymagania ekoprojektu).

Na podstawie www.malopolska.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook