Inwentaryzacja niskiej emisji w Opolu

Obszarowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji przeprowadzona na terenie Opola i wykonana na zlecenie tamtejszego urzędu miasta pozwoliła m.in. oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM10, do atmosfery. Inwentaryzacja była prowadzona przez firmę zewnętrzną w okresie od kwietnia do września br. Wynika z niej, że w Opolu przewagę stanowią budynki, w których ciepło uzyskuje się

COP24 w Polsce

Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) w 2018 r. odbędą się w Polsce – poinformowało Ministerstwo Środowiska. – Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających

Dotacje na walkę z niską emisją w Zakopanem

Urząd Miasta Zakopane poinformował o rozpoczętej w listopadzie akcji, której celem jest zachęcenie mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na niskoemisyjne i proekologiczne źródła ogrzewania. By podnieść świadomość mieszkańców Zakopanego i zachęcić ich do działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w mieście przygotowano kampanię pt. „Wymień piec, póki są dotacje”. W jej realizację zaangażowany został

Jakość powietrza – pod okiem Komitetu Sterującego

27 października w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). O wydarzeniu, w którym uczestniczył Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej poinformowało Ministerstwo Środowiska. W spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza wzięli udział również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna

Emisje mierzyli dronem

Urząd Miasta w Bytomiu testował mobilną platformę do monitoringu wybranych parametrów związanych z tzw. niską emisją. W roli mobilnego laboratorium wystąpił, należący do Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, dron. W urządzeniu, wykorzystywanym do monitoringu jakości spali, zastosowano laserowe mierniki stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla. Jak zaznaczają jego twórcy, „latające laboratorium” jest w stanie podać

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu” – Projekt podsumowany

Pięć poznańskich szkół przeszło gruntowną termomodernizację, dofinansowaną z funduszy norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – podsumowania Projektu w miniony wtorek dokonał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w pięciu budynkach

Jak reagować na smog – szkolenie dla oświaty

Wczoraj, w środę w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty, które poświęcone zostało systemowi informowania mieszkańców o sytuacjach przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali informacje na temat procedury informowania o stanie jakości powietrza w mieście. Tak, jak dotychczas, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy szpitale będą powiadamiane o przekroczeniach poziomu

Spółdzielnia w Miliczu z prądem ze słońca

Bezpłatna energia ze słońca generowana przez panele fotowoltaiczne umożliwia oświetlenie części wspólnych w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu. Generowany ze słońca prąd elektryczny pozwoli na oświetlenie m.in. klatek schodowych i korytarzy w piwnicy. Właśnie na takie inwestycje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarezerwowane zostało do podziału 25 mln zł z programu PROSUMENT.

Kolejne autobusy elektryczne dla Krakowa

11 października br. doszło do podpisania umowy pomiędzy krakowskim MPK a firmą Solaris Bus &. Jej przedmiotem jest dostawa 20 nowych bezemisyjnych autobusów elektrycznych, z których korzystać będą mogli mieszkańcy Grodu Kraka. Producent dostawę 17 autobusów 12-metrowych wycenił na niemal 35 mln zł netto, a trzech autobusów przegubowych na niespełna 8 mln zł netto. Zamówienie

Facebook