Spółdzielnia w Miliczu z prądem ze słońca

Bezpłatna energia ze słońca generowana przez panele fotowoltaiczne umożliwia oświetlenie części wspólnych w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu.

Generowany ze słońca prąd elektryczny pozwoli na oświetlenie m.in. klatek schodowych i korytarzy w piwnicy. Właśnie na takie inwestycje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarezerwowane zostało do podziału 25 mln zł z programu PROSUMENT. Nabór wniosków trwa jeszcze do końca października br.

Na dachu budynku zamontowano 28 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 kW, a ich instalację finansowo kwotą ponad 55 tys. zł wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW). W tej kwocie 40% to dotacja, a pozostała część to niskooprocentowana pożyczka, która będzie spłacana przez 15 lat. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1% w stosunku rocznym. Nadwyżki uzyskanej energii będą oddawane do sieci energetycznej. Dzięki instalacji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń – do powietrza trafi mniej CO2 w ciągu roku – o blisko 5,5 ton.

elektrownia-solarna-Milicz

O środki z programu PROSUMENT mogą wnioskować wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Pieniądze można przeznaczyć na montaż paneli fotowoltaicznych, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, a także kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych i na mikrokogenerację.

Dotychczas na Dolnym Śląsku, oprócz Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu środki finansowe z PROSUMENTA pozyskały także spółdzielnie we Wrocławiu, Legnicy i Jaworze oraz wspólnota mieszkaniowa w Wałbrzychu.

Umowy będą zawierane z beneficjentami do końca tego roku, a realizacja projektów musi się zakończyć w 2017 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” w Miliczu

Udostępnij

Facebook