Jak reagować na smog – szkolenie dla oświaty

Wczoraj, w środę w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty, które poświęcone zostało systemowi informowania mieszkańców o sytuacjach przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali informacje na temat procedury informowania o stanie jakości powietrza w mieście. Tak, jak dotychczas, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy szpitale będą powiadamiane o przekroczeniach poziomu pyłu PM10 oraz o zaleceniach dotyczących ochrony zdrowia – informuje krakowski magistrat. Zalecenia te w sposób szczególny odnoszą się do dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorych na astmę, z alergią skóry i oczu.

kraków_powietrze

W przypadku wystąpienia przekroczeń ww. osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni i ograniczyć aktywność fizyczną na zewnątrz (by uniknąć ekspozycji na podwyższone stężenia zanieczyszczeń). Powinny też ograniczyć czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, a osoby chore dodatkowo powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

– Pracownicy oświaty są tymi osobami, na których spoczywa szczególnie ważne zadanie, jakim jest uświadamianie dzieci i młodzieży, a także ich edukowanie w temacie jakości powietrza w mieście. To od dyrektorów szkół i nauczycieli rodzice oczekują, że w dniach, gdy przekroczone są normy jakości powietrza, będą podejmować stosowne decyzje, np. o ograniczeniu spacerów czy rezygnacji z zajęć na boisku przyszkolnym – komentuje szkolenie Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Urząd Miasta Krakowa zaznacza, że Kraków jest jedynym miastem w Polsce z tak rozwiniętym systemem informowania o jakości powietrza.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook