„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu” – Projekt podsumowany

Pięć poznańskich szkół przeszło gruntowną termomodernizację, dofinansowaną z funduszy norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – podsumowania Projektu w miniony wtorek dokonał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w pięciu budynkach użyteczności publicznej.

– Projekt ma na celu zwiększenie oszczędności energii, zużywanej na ogrzanie budynków szkół oraz oświetlenie sal lekcyjnych. Termomodernizacja tych pięciu szkół jest dowodem na to, że Poznań z powodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne na tego typu zamierzenia budowlane, które wymagają dużych nakładów finansowych. Te inwestycje to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim lepszych warunków pracy i nauczania – stwierdził Mariusz Wiśniewski.

termomodernizacja

Wartość projektu wynosi 13,5 mln złotych, a dofinansowanie w wysokości do 80% z funduszy norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego szacowane jest na 10,8 mln złotych. Pozostałą część kosztów ponosi Miasto Poznań.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się w lutym 2015 r. i obecnie niemal wszystkie roboty budowlane zostały już ukończone. Zakres prac we wszystkich jednostkach obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w celu dostosowania jej do obowiązujących norm termoprzenikalności, montaż perlatorów, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pompy ciepła.

– Aktywnie szukamy kolejnych środków finansowych, także unijnych. Będziemy chcieli poddać termomodernizacji kolejne obiekty, w których audyty cieplne potwierdziły, że remonty są konieczne. – zapewnił prezydent Wiśniewski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Poznań

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook