Emisje mierzyli dronem

Urząd Miasta w Bytomiu testował mobilną platformę do monitoringu wybranych parametrów związanych z tzw. niską emisją. W roli mobilnego laboratorium wystąpił, należący do Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, dron.

W urządzeniu, wykorzystywanym do monitoringu jakości spali, zastosowano laserowe mierniki stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla. Jak zaznaczają jego twórcy, „latające laboratorium” jest w stanie podać dokładne źródło i wielkość zanieczyszczeń – poinformował bytomski magistrat.
Zastosowanie drona, zdecydowanie skraca czas kontroli, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającą się z konkretnego komina, natychmiast bada jej skład, a następnie za pomocą specjalnego oprogramowania przesyła dane do operatora i zapisuje je w bazie.

dron_bytom

Przy okazji testów władze miasta przypomniały, że pod koniec 2015 ubiegłego roku miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji, w ramach programu KAWKA. Bytomski program zakłada podłączenie kilkudziesięciu budynków do sieci ciepłowniczej i likwidację ok. 450 starego typu zasypowych pieców węglowych. Jak informuje magistrat, łącznie w latach 2012 – 2016 m.in. w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia”, realizowanego w ramach KAWKI, oraz projektu termomodernizacji szkół w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na walkę z niską emisją w mieście przeznaczono ok. 90 mln zł.

Urząd Miasta w Bytomiu, zapytany o to czy dron sprawdził się w testach, odpowiada, że by móc dokonać takiej oceny urzędnicy, czekają na wyniki pomiarów z prowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, zaznaczając jednocześnie, że w ocenie służb miejskich wykorzystanie drona do pomiarów emisji zanieczyszczeń, w kontekście walki Bytomia z problemem niskiej emisji, wygląda obiecująco.

Na podstawie www.bytom.pl

fot. UM Bytom/H. Klimek

Udostępnij

Facebook