Dronami w krakowski smog?

Jak poinformował krakowski magistrat, radni Grodu Kraka przyjęli uchwałę o charakterze kierunkowym, która zakłada wykorzystanie dronów w działaniach zmierzających do ograniczenia spalania odpadów w piecach węglowych. Pomysłodawcy uchwały z Klubu Radnych „Przyjazny Kraków” twierdzą, że dzięki wykorzystaniu dronów, w ciągu jednej nocy, możliwe będzie pozyskanie informacji o emisji z przynajmniej kilkuset palenisk. Dane zebrane przez

Projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski przyjęty

W połowie tego tygodnia Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt tzw. uchwały antysmogowej dla regionu. Uchwała ma od połowy przyszłego roku wprowadzić całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają określonych norm emisyjnych. Najważniejszymi założeniami projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł

Strażnicy miejscy w smog uderzą radiowozami

Pięć mobilnych laboratoriów umiejscowionych w radiowozach będzie teraz wspierać Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza w stolicy. Pojazdy, które dziś trafiły na wyposażenie straży miejskiej posiadają nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, dzięki czemu powinny umożliwić strażnikom skuteczne tropienie osób zanieczyszczających powietrze. Zamontowane w pojazdach analizatory pozwolą monitorować

O niskiej emisji i monitoringu zanieczyszczeń

W wielu polskich gminach i miastach obserwowane są problemy z utrzymaniem dobrej jakości powietrza. Tematowi temu poświęca się coraz więcej uwagi, co potwierdza choćby rosnąca liczba konferencji dotyczących ograniczania tzw. niskiej emisji. Przykładem może być Konferencja pt. „Efektywne ograniczanie niskiej emisji”, która odbyła się 8 listopada br. w Poznaniu. Jej organizatorem była firma EKORUM, a

O jakości powietrza w urządzeniach mobilnych

„Aktualne dane o stanie powietrza w Polsce znajdziesz w bezpłatnej aplikacji mobilnej >>„Jakość powietrza w Polsce<<” – do korzystania z tego narzędzia zachęca Ministerstwo Środowiska i dodaje, że po portalu www.powietrze.gios.gov.pl jest to kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), służący do prezentacji informacji o jakości powietrza. Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne (można ja bezpłatnie

Inwentaryzacja niskiej emisji w Opolu

Obszarowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji przeprowadzona na terenie Opola i wykonana na zlecenie tamtejszego urzędu miasta pozwoliła m.in. oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM10, do atmosfery. Inwentaryzacja była prowadzona przez firmę zewnętrzną w okresie od kwietnia do września br. Wynika z niej, że w Opolu przewagę stanowią budynki, w których ciepło uzyskuje się

Jak reagować na smog – szkolenie dla oświaty

Wczoraj, w środę w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty, które poświęcone zostało systemowi informowania mieszkańców o sytuacjach przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali informacje na temat procedury informowania o stanie jakości powietrza w mieście. Tak, jak dotychczas, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy szpitale będą powiadamiane o przekroczeniach poziomu

Gdańskie dotacje na ochronę powietrza

Urząd Miejski w Gdańsku dokonał podsumowania pierwszego półrocza pod kątem „ekodotacji” udzielonych mieszkańcom stolicy woj. pomorskiego. W omawianym okresie (do końca czerwca) mieszkańcy złożyli łącznie 271 wniosków o dotacje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Magistrat natomiast z zaplanowanych na ten rok środków w kwocie 1 mln zł wydał już nieco ponad 408 tys.

Polewaczkami po czystsze powietrze

Zwiększenie zakresu i częstotliwości zmywania jezdni w najgorętszych miesiącach w roku, to kolejny sposób Wrocławia na walkę o czystsze powietrze w mieście. Zmywanie jezdni jest stosowane jako jedna z metod przyczyniających się do zmniejszenia ilości pyłów zawieszonych w powietrzu. Stąd pomysł, by w okresie letnim zwiększyć częstotliwość polewania ulic. Na te działania, samorząd miejski Dolnego

Brudniejsze powietrze u biedniejszych

Największy problem z jakością powietrza mają miasta o najniższych dochodach – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jednocześnie w opublikowanej przez WHO informacji podkreślono, że ponad 80% ludzi żyjących w miastach, w których prowadzony jest monitoring tego elementu środowiska przyrodniczego, oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń jest wyższy od dopuszczalnych limitów określonych przez tę Organizację. Warto

Facebook