O jakości powietrza w urządzeniach mobilnych

„Aktualne dane o stanie powietrza w Polsce znajdziesz w bezpłatnej aplikacji mobilnej >>„Jakość powietrza w Polsce<<” – do korzystania z tego narzędzia zachęca Ministerstwo Środowiska i dodaje, że po portalu www.powietrze.gios.gov.pl jest to kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), służący do prezentacji informacji o jakości powietrza.

Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne (można ja bezpłatnie pobrać – dla systemu Android przez Google Play, a dla systemu iOS przez Apple Store) użytkownik ma dostęp na bieżąco do danych z automatycznych stacji pomiarowych działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Przygotowane przez GIOŚ narzędzie umożliwia pozyskanie aktualnej informacji o zanieczyszczeniu w okolicy, której przebywa użytkownik (w tym zakresie aplikacja sama wybierze stację, która znajduje się najbliżej użytkownika), a jednocześnie dzięki niej można też odczytać informacje o jakości powietrza z innych punktów pomiarowych.

smartfon_aplikacja_jakość_powietrza

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, informacje o jakości powietrza prezentowane są za pomocą tzw. indeksu ogólnego, w zakresie zbiorczego stężenia siedmiu zanieczyszczeń, a także oddzielnie dla każdego z monitorowanych parametrów – pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5), dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

W prezentacji wyników wykorzystano sześciostopniową skalę – od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”, a na przykład ocena „dostateczna” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie gios.gov.pl.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook