Coraz mniej odpadów w piecach

Krakowska straż miejska podsumowała kontrole spalania odpadów – poinformował krakowski magistrat.

Jak podał Urząd Miasta Krakowa, strażnicy miejscy, w okresie od 1 października 2016 r. do 30 kwietnia br. przeprowadzili łącznie 3 883 kontrole pod kątem spalania odpadów w piecach.

17 próbek popiołu do laboratorium

W efekcie działań kontrolnych funkcjonariusze ujawnili 417 nieprawidłowości. Ich działania zakończyły się nałożeniem 228 mandatów karnych (na łączną kwotę 30 650 zł), przygotowaniem 24 notatek pod wnioski do sądu o ukaranie. Municypalni pouczyli też 165 osób.

Coraz mniej odpadów w piecach

Do badań laboratoryjnych przekazano też 17 próbek popiołu, pobranych z palenisk. Były one pobierane w sytuacjach spornych, celem stwierdzenia czy w popiele były obecne substancje zabronione, pojawiające się w wyniku spalania odpadów.

Jak podaje krakowski magistrat, w sezonie grzewczym 2016-2017 działania kontrolne prowadziło 126 strażników, w tym 28 funkcjonariuszy z referatu kontroli odpadów i sekcji ekologicznych oraz 98 strażników podejmujących działania w odpowiedzi na zgłoszenia kierowane do dyżurnych straży miejskiej.

Konsekwentne działania informacyjne i edukacyjne prowadzone przez miasto przyniosły w ostatnich latach spodziewany efekt. Mimo że z roku na rok strażnicy miejscy podejmują coraz więcej interwencji, to wyniki kontroli pokazują, że krakowianie coraz rzadziej do pieca wrzucają odpady – podkreśla krakowski urząd miasta.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook