Edukacja ekologiczna na rzecz czystszego powietrza

Ponad 100 tys. zł na edukację ekologiczną poświęconą m.in. ochronie powietrza przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Po fundusze UMWZ będą mogły sięgnąć organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska. W sumie 110 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację na Pomorzu Zachodnim edukacyjnych projektów w zakresie poprawy jakości powietrza i klimatu akustycznego. O środki aplikować będzie można do 9 marca 2018 roku.

Tegoroczny otwarty konkurs ofert ukierunkowany jest na zadania edukacyjne propagujące czystość powietrza, poprawę jego jakości, redukcję emisji zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji obiektów, a także na działania w zakresie ograniczenia hałasu i promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze czy poruszania się środkami transportu publicznego.

edukacja na rzecz jakości powietrza

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska. Jak zastrzega urząd marszałkowski, wnioskowana kwota wsparcia dla jednego proponowanego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 25 tys. zł. W praktyce fundusze mogą być przeznaczone np. na organizację edukacyjnych imprez, festynów, warsztatów czy szkoleń angażujących mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Podnoszenie świadomości ekologicznej to jedno z priorytetowych działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dbania o środowisko naturalne. Na ten cel w latach 2014-2017 wydatkowano prawie pół mln złotych. Tylko w ubiegłym roku Marszałek Województwa przyznał wsparcie w wysokości blisko 60 tys. zł. Dofinansowano dwa projekty Polskiej Fundacji Ekologicznej pod nazwą; „Czyste powietrze – nasz WSPÓLNY cel” i „Czyste powietrze – zdrowe płuca” oraz przedsięwzięcie fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego pod nazwą „Kampania edukacyjno – informacyjna: „Propagowanie zachowań sprzyjających ochronie powietrza poprzez promowanie źródeł energii odnawialnej wśród społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim oraz wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na ten cel”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWZ

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook