Emisja z samochodów pod unijną kontrolą

Komisja Europejska (KE) zaproponowała istotne zmiany przepisów dotyczących homologacji samochodów. Obecnie za dopilnowanie zarówno, by dany pojazd spełniał wymogi niezbędne do wprowadzenia go do obrotu, jak i producentów, w zakresie przestrzegania odpowiednich przepisów unijnych, odpowiedzialne są organy krajowe. Stąd też w propozycjach zawarto podniesienie poziomu badań pojazdów na szczebel unijny i wzmocnienie nadzoru nad samochodami już dopuszczonymi do ruchu. Rozszerzony nadzór europejski ma się przyczynić do wzmocnienia efektywności systemu.

Zaproponowane rozwiązania w zakresie rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych uzupełniają działania podjęte na rzecz solidniejszych badań emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (badania RDE).

Projekt rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych utrzymuje zasadę wzajemnego uznawania, która leży u podstaw jednolitego rynku UE, ale zmierza do wyeliminowania niedociągnięć w tym systemie. Projekt zostanie teraz przekazany do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. Po przyjęciu wniosku rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane. Uchyli ono i zastąpi tzw. dyrektywę ramową 2007/46/WE.
Należy podkreślić, że propozycje KE zostały przygotowane jeszcze przed ujawnieniem, że koncern Volkswagena fałszował odczyty jakości spalin w części sprzedawanych aut.

Źródło: ec.europa.eu, fot. archiwum sozosfera.pl

Udostępnij

Facebook