Kontrole jakości powietrza i spalania odpadów

Miasto Częstochowa informuje, że w bieżącym sezonie grzewczym w większym stopniu niż dotychczas, korzysta z najnowszych technik pozwalających na skuteczną walkę ze smogiem.

Jak podaje Urząd Miasta Częstochowy (UM), w grudniu rozpoczęło się diagnozowanie jakości powietrza w kolejnych dzielnicach miasta. Ma to na celu lokalizację miejsc spalania odpadów lub niewłaściwych paliw, które to działanie skutkuje nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza i przyczynia się do powstawania smogu.

W grudniu ub.r. pomiary były prowadzane w czasie sześciu dni, w warunkach atmosferycznych sprzyjających tego typu pomiarom. Serie badawczo-pomiarowe odbyły się w dzielnicach Stradom, Zawodzie i Wyczerpy. Pomiar stężeń wskaźników jakości powietrza przeprowadził Eko Patrol GIG za pomocą aparatury zainstalowanej na samochodzie elektrycznym oraz umieszczonej na dronie.

monitoring powietrza i dron

Badania prowadzone były w godzinach popołudniowych i wieczornych, na odcinku minimum 15 km zabudowy w każdej dzielnicy. Obszar do kontroli wskazywany był przez Wydział Ochrony Środowiska UM. Dodatkowo przeprowadzany był oblot dronem w pobliżu źródeł nadmiernej emisji lub emisji wskazującej na spalanie odpadów. W kontroli uczestniczył również patrol Straży Miejskiej, który mógł przeprowadzić bezpośrednią kontrolę kotła grzewczego pod kątem spalania określonych paliw lub odpadów na posesji wskazanej przez aparaturę pomiarową.

W trakcie pomiarów badano stężenia:

– pyłu zawieszonego PM 1, PM 2,5 i PM 10 wskazującego na nadmierną emisję zanieczyszczeń z paliwa stałego (paliwo złej jakości),

– chlorowodoru (HCl) wskazującego na spalanie odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,

– formaldehydu (CH2O) wskazującego na spalanie odpadów w postaci sklejek, płyt meblowych i płyt wiórowych oraz malowanego drewna.

Podczas przeprowadzonych pomiarów wytypowano odcinki ulic lub konkretne posesje, gdzie powinny zostać przeprowadzone metodyczne kontrole bezpośrednie, realizowane przez Straż Miejską lub inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska UM. Takie kontrole właśnie się rozpoczynają.

Przy okazji Wydział Ochrony Środowiska UM zaznacza, że nie będzie pobłażania dla osób spalających w kotłach grzewczych różnego rodzaju odpady. Proceder taki będzie karany wysokimi mandatami lub kierowaniem spraw do sądu.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowa

Udostępnij

Facebook