Monitoring jakości powietrza w Rybniku

Urząd Miasta Rybnika poinformował, że mieszkańcy miasta mogą monitorować jakość powietrza w swoim otoczeniu.

Umożliwia to montaż na budynkach miejskich w każdej dzielnicy urządzeń do pomiarów jakości powietrza.

Czujniki wspierają monitoring jakości powietrza w Rybniku

Do tej pory bazowaliśmy na pomiarach z jednej, centralnej stacji zlokalizowanej przy ulicy Borki w Orzepowicach, teraz będziemy pozyskiwać dane z każdej dzielnicy. Pozwoli to rybniczanom na uzyskanie precyzyjnych informacji na temat jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu Dokonywanie pomiarów w rożnych punktach miasta pokaże, czy są znaczne różnice w jakości powietrza pomiędzy dzielnicami. Przy tego rodzaju pomiarach zawsze trzeba jednak brać pod uwagę także różnicę w ukształtowaniu terenu czy specyfikę zabudowy – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Rybnik zainwestował w 27 urządzeń, które dzięki wykorzystaniu czujników laserowych mierzą stężenie pyłu zawieszonego PM10. Ich montaż kosztował 54 tys. zł.

monitoring powietrza

 

Jakość powietrza rybniczanie mogą śledzić za pośrednictwem mapy obejmującej obszar miasta, w podziale na dzielnice. Wyniki pomiarów są na niej prezentowane w określonej kolorystyce: stężenie PM10 do 50µg/m3 – kolor dzielnicy zielony, PM10 > 50µg/m3 (przekroczenie poziomu dopuszczalnego) – kolor żółty, PM10 > 200µg/m3 (przekroczenie poziomu informowania) – kolor czerwony, i w przypadku przekroczenia poziomu alarmowania (PM10 > 300 µg/m3) – kolor ciemnoczerwony.

Czujniki rozmieszczone są po jednym w każdej dzielnicy – w większości znajdują się na obiektach oświatowych, w dwóch dzielnicach zamontowano je na budynkach OSP. Wyniki z czujników są analizowane na bieżąco. Jeżeli wskazania czujników okażą się niereprezentatywne dla danego miejsca, lokalizacja czujników może ulec zmianie – zaznacza magistrat.

Jakość rybnickiego powietrza jest prezentowana m.in. na mapie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. UM Rybnika

Udostępnij

Facebook