Monitoring powietrza w Opolu

Od 12 maja br. opolanie mogą na bieżąco śledzić jakość powietrza w mieście.

Jest to możliwe dzięki monitoringowi wspomagającemu ocenę jakości powietrza. Celem jego działania jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10.

Badanie stężeń pyłów

Jak podaje opolski magistrat stężenia pyłów są określane na podstawie wskazań z sieci 17 czujników działających na terenie miasta, informacji ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz matematycznego modelowania. Wyniki bieżących pomiarów średniogodzinnych można znaleźć na stronach internetowych: https://atmopolis.pl/luma/opole/public/map.php i www.niskaemisjaopole.pl.

monitoring powietrza Opole

Średniodobowe wyniki pomiarów stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 prezentowane są w sześciostopniowej skali – od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”. Skala ta, posługująca się uśmiechniętymi bądź smutnymi ikonkami odnosi się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Warto dodać, że po kliknięciu na symbol w konkretnie wybranej lokalizacji pojawi się „chmurka” zawierająca krótką informację na temat aktualnego stanu powietrza w tym miejscu. Chmurka zawiera również zalecenia dotyczące postępowania w przypadku przebywania na zewnątrz.

Miasto Opole planuje również udostępniać wyniki pomiarów poprzez aplikację mobilną KANAREK, którą można zainstalować na smartfonach.

Na podstawie www.opole.pl

rys. UM Opole

Udostępnij

Facebook