Monitoring powietrza z balonu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) poinformował, że 31 marca na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) połączona z prezentacją balonu badawczego.

balon_i_monitoring_powietrza

Balon będzie służył do wykonywania pomiarów jakości powietrza, a dzięki projektowi dofinansowanemu przez WFOŚiGW studenci Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego będą mogli kształcić się w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

Dzięki balonowi możliwe będą badania składników gazowych i aerozoli zawartych w powietrzu, a pobór próbek dokonywane ma być na różnych wysokościach, do pułapu nawet 4 km. Da to cenny materiał badawczy i informacyjny, do wykorzystania nie tylko przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

Warto dodać, że balon pomyślnie przeszedł loty testowe.

Dofinansowanie projektu wyniosło 300 tys. zł.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW

Udostępnij

Facebook