O jakości powietrza na Śląsku

Osoby zainteresowane informacją o jakości powietrza na Śląsku mogą z powodzeniem korzystać ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), gdzie w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza podawane są informacje o jakości powietrza w danym dniu. WIOŚ informuje np., iż 15 marca br., w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia ani dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, ani ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W powiadomieniu udostępnionym przez WIOŚ jest także odniesienie do stanu z dnia wcześniejszego – 14 marca, gdy nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku siarki, jednogodzinnych dwutlenku azotu, 24-godzinnych dwutlenku siarki, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla i ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu. Podano natomiast informację o zarejestrowanych przekroczeniach wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na stacjach pomiarowych w Bielsku-Białej (o 36%), Cieszynie (o 20%), Wodzisławiu (o 20%), Żywcu (o 12%), Częstochowie (o 10%), Ustroniu (o 8%) i w Gliwicach (o 2%).
W komunikacie tym podano także prognozę jakości powietrza dla województwa na dni 15-16 marca.

Na podstawie: www.katowice.pios.gov.pl

Udostępnij

Facebook