Paliwa i popiół do kontroli

W pierwszej dekadzie lipca krakowski magistrat poinformował, że przygotowuje się do zorganizowania przetargu, pozwalającego wyłonić podmiot, który będzie prowadził badanie próbek paliwa stałego lub popiołu.

Badania takie mają być elementem weryfikacji, czy przestrzegane są ustalenia tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej w zakresie jakości paliw.

Tymczasowa uchwała antysmogowa i jakość paliw

Tymczasowa uchwała antysmogowa dla Krakowa weszła w życie 1 lipca br., a jej przepisy będą obowiązywały do 31 sierpnia 2019 r. Przepisy uchwały wprowadziły na terenie miasta określone wymagania dotyczące jakości stosowanych paliw. Zakazują one stosowania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%. W myśl tych przepisów niedopuszczalne jest też wykorzystywanie paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny, spełniających co najmniej jeden z następujących parametrów: charakteryzujących się wartością opałową poniżej 26 MJ/kg, zawartością popiołu powyżej 10% i siarki powyżej 0,8%. Ponadto zakazano stosowania paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

tymczasowa uchwała antysmogowa

By zapewnić przestrzeganie tych przepisów prowadzone będą kontrole jakości paliw i popiołów. Wykonawcę badań magistrat chce wyłonić w ramach przetargu, który miałby zostać rozstrzygnięty na przełomie sierpnia i września br.

Jak zapowiada Urząd Miasta Krakowa, po wyłonieniu wykonawcy strażnicy miejscy wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, podejmą działania kontrolne zgromadzonego przez mieszkańców Krakowa paliwa oraz popiołu z palenisk. W tym celu będą pobierane próbki, które następnie zostaną przekazane do badań. Wyniki analiz określą, czy doszło do naruszenia przepisów antysmogowych.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook