Pilotaż współpracy z samorządami przy „Czystym Powietrzu” podsumowany

262 złożone wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – to efekt zakończonego pilotażu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zrealizowanego z władzami gmin Zabierzów (woj. małopolskie) i Wilkowice (woj. śląskie). Przez dwa miesiące przygotowano więcej wniosków niż mieszkańcy tych gmin złożyli samodzielnie w ciągu 1,5 roku (184). Najważniejszą korzyścią dla ludzi i środowiska będzie większa liczba zielonych kropek w obwarzanku Krakowa i na mapie Śląska – zaznacza NFOŚiGW. Podsumowanie zostało zebrane w opracowanym raporcie (pdf 650 kB).

To wielki wspólny sukces NFOŚiGW oraz wójtów Zabierzowa i Wilkowic – mówi Piotr Woźny, prezes Zarządu Narodowego Funduszu o współpracy z samorządami dwóch gmin wiejskich usytuowanych na terenach o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. – Kompleksowe wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, którzy zostali ukierunkowani na właściwy sposób walki ze smogiem w swojej gminnej społeczności i przede wszystkim zaangażowanie samorządów jako lokalnych ambasadorów „Czystego Powietrza” to gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych w całej Polsce – podsumowuje szef NFOŚiGW.

Współpraca z samorządami przy „Czystym Powietrzu” podsumowana przez NFOŚiGW

Dwumiesięczny pilotaż był realizowany od 7 stycznia do 7 marca br. na podstawie umowy z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie. Finansowane przez NFOŚiGW działania informacyjno-doradcze – kierowane do wszystkich mieszkańców Zabierzowa oraz Wilkowic zainteresowanych programem „Czyste Powietrze” – objęły: akcje promocyjne (w tym ulotki, plakaty, strony internetowe i media społecznościowe gmin, a także ogłoszenia parafialne podczas niedzielnych nabożeństwach), spotkania informacyjne z udziałem wójtów gmin i gminnych ekodoradców (blisko 1 tys. uczestników na czterech spotkaniach), dyżury konsultacyjne oraz doradztwo w indywidualnych domach (z porad ekspertów skorzystało ok. 900 osób).

Jak podaje NFOŚiGW, konsultanci „Czystego Powietrza” pomagali w wypełnianiu i składaniu wniosków do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w Krakowie i Katowicach). 181 złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło gminy Zabierzów (70%), a 81 gminy Wilkowice (30%). Warto jednak zauważyć, że Zabierzów jest dużo większą gminą (23 miejscowości, ponad 26 tys. mieszkańców i ponad 8 tys. nieruchomości) niż Wilkowice (trzy miejscowości, ponad 13 tys. mieszkańców i ponad 4 tys. nieruchomości), zatem stosunek złożonych wniosków jest adekwatny do wielkości tych dwóch gmin – tłumaczy Narodowy Fundusz.

Rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu terytorialnego (JST) we wdrażaniu „Czystego Powietrza”. Piotr Woźny przypomina, że to właśnie samorządy są najbliżej swoich mieszkańców, znają ich potrzeby i trudności w uzyskaniu dofinansowania, ale trzeba połączyć siły JST z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, by podnosić świadomość lokalnych społeczności w zakresie konieczności dbania o jakość powietrza, co przełoży się na liczniejsze grono wnioskodawców o środki w programie.

Do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 650 gmin w Polsce.

Na podstawie informacji NFOŚiGW

fot. P. Strzyżyński (zdjęcie ilustracyjne)

Udostępnij

Facebook