Plan działań w zakresie powietrza – konsultacje

Do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza zaprosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zaproszenie do udziału w konsultacjach adresowane jest do przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osób indywidualnych.

ochrona jakości powietrza

Jak podaje NFOŚiGW, propozycje i uwagi dotyczące planu unijnych działań należy zgłaszać do 22 sierpnia 2017 r. W konsultacjach można wziąć udział anonimowo, a opinie i uwagi zostaną wykorzystane podczas dalszych prac nad przygotowaniem ostatecznego planu działań.

Dotychczasowe wyniki prac dotyczące Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz formularze konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook