Śląska uchwała antysmogowa przyjęta!

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia w całym regionie ograniczeń dotyczących korzystania z określonych paliw i rodzajów instalacji, w których następuje ich spalanie – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ).

Jak podaje UMWŚ, nowe przepisy na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać od 1 września br. Zgodnie z nimi do celów grzewczych, nie będzie można stosować kiepskiej jakości paliwa, w tym m.in. węgla brunatnego, mułów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

uchwała_antysmogowa

Przyjęta uchwała antysmogowa wprowadza trzy daty graniczne dotyczące wymiany dotychczas używanych kotłów. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na dopuszczone do stosowania kotły klasy 5 do końca 2021 r. Z kolei osoby korzystające z kotłów mających od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 r., a najmłodsze kotły będą musiały zostać wymienione najpóźniej do końca 2025 r.

Ze względu na fakt, że na terenie województwa do 2016 r. dofinansowywana była wymiana kotłów na nowe, spełniające wymagania określone dla kotłów 3 i 4 klasy emisyjnej, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na kotły klasy 5 określono do końca 2027 r.

Jak podkreśla śląski urząd marszałkowski, zgodnie z nowymi przepisami każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.
Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook