Straż Miejska z większymi uprawnieniami dla czystego powietrza

Straż Miejska m.st. Warszawy (SM) poinformowała, że otrzymała nowe uprawnienia mandatowe jako narzędzie do walki z trucicielami powietrza.

Uprawnienia te zaczną obowiązywać od 1 listopada br. Funkcjonariusze będą mogli sprawdzać, czy w piecach lub kominkach nie są spalane paliwa zakazane w tzw. uchwale antysmogowej.

Jednym z podstawowych zadań strażników jest profilaktyka i edukacja w zakresie ochrony środowiska – podkreśla SM. Stąd też w trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze rozdają przygotowane wcześniej ulotki i materiały informacyjne o konieczności wymiany starych pieców. Uświadamiają też mieszkańcom zagrożenia wynikające ze spalania szkodliwych substancji.

Teraz strażnicy będą mogli dodatkowo prosić o okazanie świadectwa (atestu) jakości paliwa, aby sprawdzić, czy materiał palny spełnia parametry określone dla paliwa dopuszczonego do spalania. Uporczywe łamanie przepisów antysmogowych będzie skutkować surowymi karami – ostrzega stołeczna SM.

Municypalni z Warszawy przypominają, że nie wolno spalać:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 0-3 mm,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów, dlatego nie wolno w nim spalać zużytych opon, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub farbą, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach oraz środkach ochrony roślin, a także opakowań po farbach i lakierach oraz foliowych toreb.

Ujawnienie spalania ww. materiałów wiązać się będzie ze zdecydowaną reakcją strażników – ostrzegają stołeczni strażnicy.

Funkcjonariusze przechodzą obecnie intensywne szkolenia mające na celu zdobycie doświadczenia i umiejętności prawidłowego rozpoznawania zabronionych paliw oraz innych niebezpiecznych materiałów. Na podstawie przygotowanych próbek strażnicy uczą się rozróżniania nielegalnych substancji używanych do palenia. Zdobyta w ten sposób wiedza będzie bardzo przydatna w pracy terenowej. Oprócz funkcjonariuszy w szkoleniu biorą również udział pracownicy Biura Ochrony Środowiska – podkreślał Krzysztof Kosiński, naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska SM.

walka o lepszą jakość powietrza

Warto przypomnieć, że na wyposażeniu SM jest pięć laboratoriów mobilnych, tzw. smogowozów, które w sezonie grzewczym są wykorzystywane przez funkcjonariuszy Referatu ds. Kontroli Środowiska. Wśród wielu urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przez strażników warto zwrócić uwagę na DUSTTRAK DRX AEROSOL MONITOR 8533. Jest to przenośny, zasilany baterią fotometr laserowy, który w czasie rzeczywistym mierzy i pokazuje na wyświetlaczu stężenie aerozolu w badanym powietrzu. W arsenale urządzeń pomiarowych są także higrometry, a za ich pomocą strażnicy mogą szybko i precyzyjnie określić wilgotność spalanego drewna. Jeszcze w tym roku funkcjonariuszy wspomogą w pracy drony – wyposażone w specjalistyczne urządzenia pomiarowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez SM Warszawy

fot. SM Warszawy

Udostępnij

Facebook