Trzy uchwały antysmogowe dla Wielkopolski

Z Poznania znikną przestarzałe piece i węgiel słabej jakości – poinformował Urząd Miasta Poznania.

Jak zaznaczył poznański magistrat, już w przyszłym roku w województwie wielkopolskim mają zacząć obowiązywać ograniczenia dotyczące spalania kiepskiej jakości pali stałych, a w dalszej kolejności następować będzie wymiana pieców na proekologiczne ogrzewanie.

Podstawą do wprowadzenia tych ograniczeń mają być tzw. uchwały antysmogowe, które przyjąć ma Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Założenia przepisów, mających wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Wielkopolsce przygotował powołany przez Zarząd Województwa zespół do spraw wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Efektem dotychczasowych prac ww. Zespołu jest opracowanie założeń do trzech odrębnych uchwał antysmogowych. Poszczególne projekty obejmują Poznań, Kalisz i pozostałą część województwa wielkopolskiego. W najbliższym czasie powinny one zostać zarekomendowane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

uchwały antysmogowe dla Wielkopolski

Jak podaje magistrat, już we wrześniu projekty uchwał miałyby trafić do konsultacji społecznych i do opiniowania. W listopadzie br. miałyby natomiast trafić pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Według zespołu uchwały antysmogowe na terenie województwa wielkopolskiego wejdą w życie 1 maja 2018 r.

Urząd Miasta podkreśla, że przedstawiciele Poznania uczestniczący w pracach zespołu zaproponowali wprowadzenie dodatkowych parametrów jakościowych dla węgla kamiennego. Jego minimalna wartość opałowa miałaby wynosić 23 MJ/kg, zaś zawartość popiołu nie mogłaby przekraczać 10%.

Jestem przekonany, że już w sezonie grzewczym 2018/2019 w Poznaniu nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie z handlu i użytkowania w przydomowych kotłowniach paliw stałych najgorszej jakości – stwierdził Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook