Warszawski Indeks Powietrza w aplikacji Warszawa 19115

Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował, że mieszkańcy stolicy mogą korzystać z kolejnej wersji bezpłatnej aplikacji Warszawa 19115.

Dzięki niej warszawiacy zyskali łatwy dostęp do wyników pomiarów i prognoz prowadzonych w ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza.

Z aplikacji Warszawa 19115 korzysta kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków. Za jej pośrednictwem dotychczas zgłaszali nam oni swoje wnioski, przesyłali prośby o interwencję czy sadzili drzewa w ramach akcji „Milion drzew”. Teraz mieszkańcy zyskali dostęp do aktualnych wyników pomiarów stanu jakości powietrza. Myślę, że dzięki tej funkcjonalności aplikacja zyska kolejnych użytkowników – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Aby poznać aktualne wskazania Warszawskiego Indeksu Powietrza wystarczy w menu aplikacji wybrać zakładkę „Indeks powietrza”. Po jej uruchomieniu użytkownikowi, ukaże się mapa z zaznaczonymi stacjami pomiarowymi. Wybierając jedną z nich można poznać aktualne wskazania Warszawskie Ogólnego Indeksu Powietrza lub Warszawskiego Zdrowotnego Indeksu Powietrza. Kolejne kliknięcie pozwoli użytkownikowi poznać rekomendacje dotyczące aktywności na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Dzięki aplikacji Warszawa 19115 mieszkańcy, w przypadku występowania lub prognozowania podwyższonych stężeń dobowych zanieczyszczeń, otrzymują automatyczne powiadomienia z informacją o zalecanych w takich sytuacjach zachowaniach (np. unikanie aktywności fizycznej na powietrzu czy zaprzestanie spalania drewna w kominkach).

Warszawski Indeks Powietrza

Warszawski Indeks Powietrza został uruchomiony w lutym tego roku. Za jego pośrednictwem warszawiacy zyskali dostęp do wiarygodnych, miarodajnych i czytelnie zaprezentowanych informacji o aktualnych i prognozowanych danych o jakości powietrza w stolicy. WIP opiera się na systemie analitycznym opracowanym przez naukowców z Politechniki Warszawskiem. Stan jakości powietrza prezentowany jest warszawiakom w czterostopniowej skali (od 1 do 4). Im wyższy poziom stężeń zanieczyszczeń, tym poziom indeksu jest wyższy. Wyniki prognoz oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. WIP podzielony jest na Warszawski Ogólny Indeks Powietrza (WIPo) oraz Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz). Ten drugi skierowany jest do osób z chorobami układu oddechowego czy krążenia, osób starszych oraz dzieci z astmą.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy/kolaż

Udostępnij

Facebook