Wrocławski Indeks Powietrza działa

Urząd Miejski we Wrocławiu (UM) poinformował, że wystartował Wrocławski Indeks Powietrza (WIP).

Wrocław wprowadził tym samym nowe narzędzie informowania o jakości powietrza.

Od 14 stycznia stan jakości powietrza oraz związane z nim zalecenia dla mieszkańców można codziennie sprawdzać m.in. na tablicach informacji pasażerskiej na przystankach oraz na stronie www.wroclaw.pl.

Jak zaznacza UM, WIP to odpowiedź miasta na apel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w sprawie informowania mieszkańców Wrocławia o prawdziwej skali zagrożeń w obszarze jakości powietrza.

Wrocławski Indeks Powietrza

Wrocławski magistrat tłumaczy, że w Polsce dane dotyczące oceny jakości powietrza oparte są na Polskim Indeksie Jakości Powietrza, czyli na sześciostopniowej skali, od bardzo dobrego po bardzo zły. Informacje o stężeniu zanieczyszczeń, które wpływają na jakość powietrza są pobierane z automatycznych stacji pomiarowych i umieszczane na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z którego do tej pory przekazywane były na tablice informacji przystankowej we Wrocławiu. Jednak ten opis poziomu jakości powietrza, w tym zanieczyszczeń, nie do końca odpowiada rzeczywistej sytuacji zagrożeń.

Skala Wrocławskiego Indeksu Powietrza została opisana tak, aby informować mieszkańców o stanie powietrza w sposób adekwatny do poziomu zagrożenia. Dodatkowo zawiera ona w sobie zalecenia, jak powinniśmy zareagować i zachować się w stosunku do aktualnej jakości powietrza – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM we Wrocławiu

rys. UM we Wrocławiu

Udostępnij

Facebook