Zmiana punktu pomiarowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał informację o zmianie lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu. Obecnie stacja pomiarowa służąca do monitoringu pyłu zawieszonego PM10 i beznzo(a)pirenu (pomiary manualne) oraz benzenu i formaldehydu (pomiary pasywne) zlokalizowana jest na os. Mościska. Do końca ub.r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były przy ul. Partyzantów w Mielcu.

Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane do opracowania rocznych ocen jakości powietrza w regionie, a w kolejnych latach pozwolą na ocenę trendów zmian w jakości powietrza na obszarze Mielca.

źródło: www.wios.rzeszow.pl

Udostępnij

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook