KAWKA BIS w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że rozdzielił już środki z budżetu na 2018 r., przeznaczone na realizację programu KAWKA BIS.

Celem KAWKI BIS jest zmiana sposobu ogrzewania w poznańskich domach – przypomniał przy okazji poznański magistrat.

W tym roku wymienionych zostanie ponad 500 pieców, a działania modernizacyjne już się rozpoczęły.

Program KAWKA BIS pomaga zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, stanowiących jedną z przyczyn smogu.

Jak podaje poznański magistrat, KAWKA BIS to miejski program, który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyłów zawieszonych), powstających w efekcie spalania paliw stałych, czyli węgla, drewna i brykietów. W ramach programu poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i kotłów, które są nimi opalane oraz zastępowanie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła. Programem objęty jest obszar całego miasta, a wsparcie obejmuje pojedyncze mieszkania, domy jednorodzinne i całe kamienice.

KAWKA BIS – podpisane umowy, realizacja zadań

Wnioski o dofinansowanie w ramach KAWKI BIS przyjmowane były od początku stycznia do połowy marca br. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. W rezultacie podpisano z beneficjentami 175 umów na kwotę ponad 1,1 mln zł. Na ich podstawie w 232 mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 17 tys. m2 prowadzone są już działania modernizacyjne.

Jednocześnie, na przełomie kwietnia i maja br. przeprowadzono dodatkowy nabór wniosków. Pozytywnie rozpatrzono kolejnych 59 aplikacji. Dzięki kwocie 500 tys. zł zmiana sposobu ogrzewania będzie możliwa w kolejnych 118 obiektach, o powierzchni ponad 8 tys. m2. Obecnie trwa zawieranie umów z beneficjentami.

Łącznie w 2018 r., w ramach programu KAWKA BIS Wydział Ochrony Środowiska UM przygotował 234 umowy na kwotę ponad 1,6 mln zł, które pozwolą na usunięcie 509 pieców i kotłów na paliwa stałe w 350 lokalach, o łącznej powierzchni ponad 25 tys. m2. Dzięki temu każdego roku spalanie paliw stałych będzie zmniejszać się o 2,2 tys. ton. W rezultacie do Poznania przybędzie ok. 50 wagonów mniej węgla do ogrzewania, spalanego wcześniej w piecach i kotłach – wylicza UM.

Podejmowane działania inwestycyjne (w 75% przypadków polegające na zmianie ogrzewania na gazowe, w 20 % – na sieć ciepłowniczą, a 5% – na elektryczne), zostaną zakończone jeszcze przed sezonem grzewczym. Przyczyni się to niewątpliwie do poprawy jakości powietrza w Poznaniu.
Dzięki zapisom Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania program KAWKA BIS będzie kontynuowany także w latach 2019 i 2020. Zainteresowani uzyskaniem w kolejnych latach dofinansowania na przebudowę uciążliwego źródła ciepła, będą mogli składać wnioski w terminie od 2 stycznia do 15 marca (oddzielnie dla każdego roku).

Na podstawie www.poznan.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook