Debata w trosce o jakość powietrza

Urząd Miejski w Mielcu (UM) poinformował, że efekty zmian legislacyjnych w ustawie Prawo ochrony Środowiska i wymiana doświadczeń przedstawicieli miast, których dotyczy problem złej jakości powietrza, były głównymi tematami otwartej debaty, którą zorganizował mielecki magistrat.

Na zaproszenie Fryderyka Kapinosa, pełniącego funkcję prezydenta Miasta Mielca odpowiedzieli m.in. Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze i Leszek Karski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na debatę do Mielca przyjechali także Andrzej Guła, prezes Zarządu Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, Łukasz Kurlit ze Skawińskiego Alarmu Smogowego, Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i jego zastępca Ryszard Listwan oraz samorządowcy ze Skawiny, Żar i Szczecinka. Obecni podczas spotkania byli także Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Krystyna Sołek, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Dagmara Mach i Piotr Herhel z firmy Kronospan, a także przedstawiciele strony społecznej – organizatorzy protestów mieszkańców Mielca przeciwko działalności Kronospanu.

W trosce o jakość powietrza debatowali w Mielcu

Fryderyk Kapinos na wstępie dziękując zaproszonym gościom za przybycie przedstawił działania jakie w ostatnim okresie podjął dla poprawy stanu powietrza w Mielcu i powiecie mieleckim.

Tak bardzo dla nas ważne zmiany legislacyjne dotyczące ciągłego monitoringu i pracy inspektoratów ochrony środowiska, które zapoczątkowaliśmy, to stworzenie instrumentów kontrolnych niezbędnych do poprawy stanu naszego środowiska. Dla samorządu i naszych mieszkańców, to sprawa priorytetowa. Chciałbym, aby dyskusja podczas dzisiejszej debaty była naszą wspólną platformą wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń między przedstawicielami strony rządowej, samorządowcami, przedstawicielami instytucji kontrolnych, a także reprezentantami firmy Kronospan i stroną społeczną. Chciałbym, aby takie konsultacje odbywały się cyklicznie, i aby nasi wytypowani przedstawiciele stali się głosem doradczym w pracach sejmowych komisji zajmujących się tymi sprawami – powiedział pełniący funkcję prezydenta Miasta Mielca.

Leszek Karski, reprezentujący Ministerstwo Środowiska dziękował za współpracę z mieleckim samorządem, który jak stwierdził jest przykładem na podejmowanie odpowiednich działań niezbędnych dla bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców. – Sprawa mielecka stała się uzasadnieniem i legła u podstaw dla wprowadzonych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Dziękujemy za to zarówno włodarzowi miasta, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy pokazali jak ważna jest dla nich jakość życia, mająca decydujący wpływ na stan ich zdrowia. Do tej pory ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej paraliżowała działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Teraz to się zasadniczo zmieni i będzie można zadbać o bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców – mówił Karski.

Ważnym głos w dyskusji zabrał Piotr Woźny, który przypomniał że walka ze smogiem zapoczątkowana w Krakowie i na Śląsku zaczęła się już sześć lat temu, a ze zdobytych doświadczeń wynika, że aby skutecznie działać dla rozwiązania tego problemu w naszym kraju, trzeba rozmawiać ze wszystkimi, którzy mają na to wpływ. Potwierdził że mieleckie protesty były fenomenem na skalę ogólnopolską i to głownie dzięki nim w stosunkowo krótkim jak na polskie warunki czasie, udało się zmienić przepisy prawa wprowadzając zapisy o ciągłym monitoringu. Taki rzetelny i wiarygodny państwowy monitoring powietrza dla Mielca, określi rzeczywistą skalę problemu i pozwoli podjąć określone działania.

Strona społeczna za zaostrzeniem wymogów

Bardzo aktywnymi uczestnikami kilkugodzinnej debaty byli przedstawiciele strony społecznej, którzy swoje pytania kierowali głównie pod adresem reprezentantów firmy Kronospan, wyrażając swoje niezadowolenie z decyzji o wydaniu dla tej firmy nowego pozwolenia zintegrowanego.

Przedstawiciele Kronospanu przyznali, że firma odwołała się od decyzji marszałka, który wydając nowe pozwolenie narzucił jej wiele obostrzeń, włącznie z uruchomieniem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ciągłego monitoringu dwóch największych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Odwołania złożyli także Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna i Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, które domagają się wprowadzenia do pozwolenia znacznie surowszych limitów emisji zanieczyszczeń.

W podsumowaniu Fryderyk Kapinos pozytywnie ocenił debatę. Wyraził nadzieję, że głosy z tego mieleckiego spotkania dotrą do premiera Morawieckiego, a z debaty wszystkie uczestniczące w niej strony wyciągną konstruktywne wnioski na przyszłość.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

Udostępnij

Facebook