Pełnomocnik ds. jakości powietrza w Poznaniu

W stolicy województwa wielkopolskiego o czyste powietrze zadbać ma nowy pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

Jak poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) pełnomocniczką prezydenta do spraw jakości powietrza została Hanna Grunt. Nowe obowiązki pełni ona od 16 lipca br.

Do zadań pełnomocnika należy m. in. monitorowanie jakości powietrza na terenie Poznania, koordynowanie działań na rzecz jej poprawy oraz kontakt z instytucjami, które są za to odpowiedzialne – wskazuje UM.

O poprawę jakości powietrza Miasto dba od wielu lat. I efekty tych działań są widoczne. Czyste powietrze to priorytet nas wszystkich. Jest to ważne dla nas i przyszłych pokoleń. Trzeba o tym rozmawiać merytorycznie i konkretnie, a przede wszystkim działać. Rolą nowo powołanej pełnomocniczki będzie kreowanie skutecznej polityki w tym zakresie. Istotna jest też edukacja, bo wiele zależy od świadomości samych mieszkańców – przekonywał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Prezydent zapowiedział także powołanie miejskiego zespołu antysmogowego, w skład którego wejdą eksperci i społecznicy. Będzie to jedno z pierwszych zadań pełnomocniczki ds. jakości powietrza.

W Poznaniu nowy pełnomocnik ds. jakości powietrza

Od stycznia 2018 r. Hanna Grunt pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ochrony zieleni i ocen oddziaływania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wcześniej pracowała m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowo powołany pełnomocnik będzie odpowiadał m.in. za monitorowanie jakości powietrza w Poznaniu. Do jego zadań będzie należał także kontakt z miejskim jednostkami i wydziałami. – Do moich obowiązków należeć też będzie kontakt z organizacjami społecznymi, innymi samorządami i organami państwowymi. Tutaj nie ma granic. Na jakość powietrza w Poznaniu ma wpływ także jego sąsiedztwo – zaznaczyła Hanna Grunt.
Pełnomocnik ma opiniować inicjatywy podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w mieście oraz wskazywać możliwe rozwiązania. Chodzi nie tylko o koordynowanie działań w ramach już realizowanych programów, ale też podejmowanie nowych inicjatyw. Ważna jest również edukacja, dlatego zadaniem pełnomocnika będzie również propagowanie idei czystego powietrza wśród mieszkańców miasta.

Mieszkańcy powinni sobie uświadomić, że jakość powietrza w Poznaniu zależy nie tylko od urzędu miasta czy instytucji państwowych, ale także od nich samych – podkreśliła pełnomocniczka.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook