Świadomość Małopolan na temat jakości powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował o wynikach badania świadomości Małopolan na temat zanieczyszczenia powietrza.

Odpowiedzi na szereg pytań udzielili mieszkańcy Małopolski, biorący udział w badaniu opinii publicznej na temat problemu jakości powietrza.
Urząd marszałkowski zaznacza, że badania zostały przeprowadzone dwa razy. Pierwszy raz w 2016 r., a drugi raz dwa lata później – w 2018 r., już po wprowadzeniu w życie tzw. uchwały antysmogowej. Wyniki badań pokazały, jakie zmiany zaszły w świadomości mieszkańców nt. problemu zanieczyszczonego powietrza.

Wyniki badań pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat wielu Małopolan zaczęło zwracać większą uwagę na to, jakim powietrzem oddychamy. To jednak nie tylko mieszkańcy Krakowa dostrzegają ogromny problem, ale co najważniejsze – świadomość wzrasta także wśród mieszkańców mniejszych miast oraz wsi – skomentował Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa, odpowiedzialny w zarządzie województwa za ochronę środowiska. Wicemarszałek zaznaczył też, że wśród osób mieszkających w małych miastach wagę problemu dostrzega o 24% więcej osób niż dwa lata temu (wzrost z 36 do 60% – zaznacza UMWM). – Ogromna w tym zasługa wielu kampanii informacyjnych czy edukacyjnych, ale też w dużej mierze działań ekodoradców. Pracują oni w 55 gminach Małopolski, informując mieszkańców jak skutecznie walczyć ze smogiem – podkreślił wicemarszałek Kozak.

Przeprowadzone badania pokazują, że wg ponad połowy Małopolan jakość powietrza w ich miejscowościach jest wciąż zła lub bardzo zła. Osób wyrażających taką opinię jest obecnie o ponad 10% więcej niż dwa lata temu. Najwyższa świadomość problemu niezmiennie jest w Krakowie, gdzie blisko 90% ankietowanych widzi problem. W innych miastach województwa odsetek niezadowolonych z jakości powietrza kształtuje się na poziomie 60%. W ostatnich dwóch latach świadomość istnienia problemu wzrosła także na wsiach – z 16 do 29%, lecz wciąż pozostaje tam bardzo niska. To w opinii UMWM rodzi potrzebę prowadzenia dalszych działań uświadamiających mieszkańców.

Wprowadzone w ubiegłym roku przez samorząd województwa uchwały antysmogowe to realna szansa na to, że za kilka lat będziemy oddychać powietrzem bez smogu. Badania pokazują, że mieszkańcy popierają te zdecydowane działania. 70% ankietowanych deklaruje, że słyszało o małopolskich uchwałach. I choć jedynie co piąty wie dokładnie, co się w nich znajduje, to aż 88% ankietowanych po zapoznaniu się z ich treścią, popiera przyjęte przez samorząd województwa dokumenty – zaznacza wicemarszałek.

Co dziewiąty ankietowany popiera też obowiązek wymiany starych kotłów i pieców na węgiel (przy zapewnieniu dopłat), zakaz sprzedaży najgorszej jakości węgla o wysokiej zawartości zanieczyszczeń i podwyższenie wysokości kar pieniężnych za spalanie odpadów. Urząd marszałkowski wskazuje także, że 81% ankietowanych popiera zakaz wjazdu starych samochodów wyposażonych w silniki diesla do centrów miast. Z kolei blisko połowa deklaruje poparcie dla wprowadzenia opłat za poruszanie się po nich samochodem.

Badania zostały przeprowadzone telefonicznie na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Małopolski przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook