Samochód do walki z zanieczyszczeniem powietrza

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że Miasto Poznań wyłoży połowę kwoty na zakup samochodu, przystosowanego do kontroli poziomu emisji spalin oraz natężenia hałasu.

Z samochodu korzystać będą poznańscy policjanci. Ma to pozwolić na jeszcze skuteczniejszą walkę z samochodami zanieczyszczającymi środowisko i zakłócającymi spokój mieszkańców.

– Jakość powietrza to jeden z najistotniejszych czynników determinujących komfort życia w miastach. Znacznie pogarszają ją emitowane spaliny, ale to nie tylko kwestia natężenia ruchu – także stanu technicznego pojazdów – zauważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Stopniowe zmniejszanie ruchu będzie nieskuteczne bez jednoczesnej eliminacji aut przekraczających normy emisji szkodliwych substancji oraz hałasu. Trucicielom trzeba powiedzieć stanowcze „nie” – stąd nasza decyzja o dofinansowaniu zakupu tego specjalistycznego samochodu – podkreśla.

Poznański magistrat zaznacza, że samochód trafi na wyposażenie Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i zostanie zakupiony jeszcze w tym roku.

analiza salin z samochodów

Przy okazji poznański magistrat zaznacza, że funkcjonariusze Policji już teraz prowadzą działania, mające na celu ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym pojazdów. Eliminowane z ruchu są przede wszystkim auta, których stan wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. To wszystko może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery i powstawanie smogu fotochemicznego, typu Los Angeles.

Niestety na chwilę obecną Komenda Miejska Policji w Poznaniu nie dysponuje pojazdem, który umożliwiałby szczegółową kontrolę samochodów pod kątem naruszeń przepisów związanych z ochroną środowiska – zaznacza komisarz Przemysław Kusik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. – Samochód jest nam bardzo potrzebny. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu będziemy mogli jednoznacznie stwierdzić, czy kontrolowane auto przekracza poziom emisji spalin. Pozwoli to sprawniej eliminować z dróg pojazdy niesprawne technicznie i zanieczyszczające środowisko. Liczymy, że częste i skuteczne kontrole będą miały też charakter prewencyjny.

Naczelnik Kusik zaznacza, że działania kontrolne są konieczne, bowiem problem z autami zanieczyszczającymi środowisko narasta z roku na rok. – Surowe przepisy, dotyczące ochrony środowiska, wprowadzone przez kraje zachodnie sprawiły, że samochody z silnikiem Diesla są tańsze, a co za tym idzie chętnie importowane. Skutek jest taki, że na polskich drogach przybywa aut, zatruwających środowisko i nas wszystkich – wyjaśnia.

W radiowozie, którego zakup dofinansuje Miasto, będzie się znajdować mini stacja diagnostyczna, zaopatrzona m.in. w analizator spalin, dymomierz, a także sonometr – służący do mierzenia natężenia hałasu. Znajdzie się tam też miejsce do sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i przebiegu służby.

Urzędnicy przypominają przy okazji, że zgodnie z przepisami, za przekroczenie norm emisji, grozi mandat karny oraz zatrzymanie dowodu rejestracyjnego samochodu.

Koszt samochodu, który zamierza zakupić poznańska policja to 300 tys. zł.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook