Konsultacje społeczne Planu gospodarki niskoemisyjnej

Starostwo Powiatowe w Kaliszu poinformowało o opracowywaniu projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.
Dokumenty, opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego, zostały poddane konsultacjom społecznym, które potrwają do 14. marca br. Można się z nimi zapoznać również w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Na podstawie: www.powiat.kalisz.pl

Udostępnij

Facebook