Pierwszy rok KAWKI w Poznaniu podsumowany

poznan_stary_rynek

Osiągnęliśmy większy efekt niż zakładaliśmy – powiedział Leszek Kurek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania podsumowując wyniki realizacji Programu KAWKA w Grodzie Przemysława.

W Poznaniu KAWKA została rozłożona na 3 lata, a na realizację Programu przeznaczono prawie 4 mln zł. Pierwsza transza na 2015 r. wynosiła 870 tys. zł. Środki na ubiegły rok nie zostały w całości wydane, ale udało się wynegocjować, żeby niewykorzystane pieniądze weszły do puli środków na rok bieżący, a pula środków zarezerwowanych na likwidację emisji w centrum miasta w 2016 r. wynosi 2,6 mln zł.

W 2015 r. w Poznaniu złożono 99 wniosków, z których 69 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Z tej puli 15 wnioskodawców odstąpiło od realizacji inwestycji, najczęściej przekładając je na kolejny rok. 53 wnioski zostały rozliczone, a na wykonanie wskazanych w nich zadań udzielono ponad 428 tys. zł dofinansowania. Objęto nim 99 lokali mieszkalnych. Największa dotacja wyniosła ponad 44 tys. zł, a najniższa niespełna 3 tys. zł. W ramach Programu w 2015 r. w Poznaniu zmodernizowano systemy służące do ogrzewania 6700 m2 powierzchni mieszkaniowej, czyli zaprzestano wykorzystywania 164 starych pieców węglowych. – To także spadek spalanego opału o 400 ton w skali roku! – podkreślił Leszek Kurek.

Założone efekty Programu realizowanego w latach 2015-2017 to ograniczenie emisji pyłu drobnego PM10 o 10 ton. Osiągnięcie takiego celu jest konieczne, aby wsparcie przyznane na wykonanie założeń Programu nie zostało odebrane. – Tymczasem już zanotowaliśmy spadek o 3,3 tony po pierwszym roku działania programu – podsumował dyrektor Kurek. Warto wspomnieć, że realizacja Programu wpłynęła również na ograniczenie emisji benzo-alfa-pirenu. Po pierwszym roku redukcja emisji sięgnęła 2 kg, a w ciągu 3 lat emisja tego związku powinna zmaleć o 10 kg.

Zgłoszenia do programu na bieżący rok można składać do 15 marca. Oczekiwane są wnioski mieszkańców Starego Miasta, Chwaliszewa, Wildy Północnej i Łazarza.

Na podstawie: www.poznan.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook