Konsultacje wielkopolskich uchwał antysmogowych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawił do konsultacji społecznych trzy projekty uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Są to tzw. uchwały antysmogowe.

Konsultacje dotyczą projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarach Gminy Miejskiej Poznań, Gminy Miejskiej Kalisz oraz na obszarze województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem miasta Kalisza oraz miasta Poznania) ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) konsultacje potrwają do 4 października br.

uchwała antysmogowa

Projekty wspomnianych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW oraz na podstronie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego – Uchwały antysmogowe. Wersja papierowa dostępna jest natomiast w siedzibie Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1052, w godzinach pracy Departamentu.

Urząd marszałkowski zaprasza także na spotkania informacyjne, które odbędą się w Poznaniu (28.09 br.), Wągrowcu (29.09. br.) i Kaliszu (2.10. br.).
Uwagi lub wnioski można składać w formie pisemnej wypełniając formularz konsultacyjny. Następnie należy go wysłać na adres Departamentu Środowiska. Formularz można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres e-mail: pop@umww.pl). W siedzibie Departamentu Środowiska będzie można także przekazać swoje spostrzeżenia ustnie do protokołu.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na podstawie www.umww.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook