Kotły na gaz ziemny zamiast węglowych

Miasto Białystok dofinansuje i zorganizuje wymianę 225 pieców węglowych na gazowe. Wymiana zostanie dokonana w domach prywatnych, zlokalizowanych na terenie miasta.

Urząd Miejski w Białymstoku (UM) poinformował, że zakończył przetarg na zrealizowanie tego zadania.

Przedsięwzięcie będzie przeprowadzone w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac.

Kotły na gaz ziemny poprawią jakość powietrza w Białymstoku

Realizacja projektu służyć ma ochronie powietrza. W ramach zadania Miasto obejmie dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych. Jak zaznacza UM, rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona w 2017 r. W jego ramach w prywatnych domach zostanie zainstalowanych 225 kotłów gazowych oraz 225 kolektorów słonecznych. Wykonawca zadania dotyczącego kolektorów został wyłoniony już wcześniej. Obecnie Białystok podpisał umowę na modernizację indywidualnych kotłowni. Zajmie się tym firma z Ostrołęki.

Chcemy w ten sposób pomóc mieszkańcom w wymianie starych, nieekologicznych pieców lub palenisk węglowych na nowoczesne. Chodzi o to, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza – podkreślił Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 225 kotłowni wyposażonych obecnie w niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe. Po modernizacji mają domy mają być ogrzewane wyłącznie kotłami na gaz ziemny. Umożliwić to ma instalacja nowoczesnych kotłów gazowych. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji technicznej, wykonania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia prac montażowo-instalatorskich, a także usług gwarancyjnych i serwisowania. Zadanie to ma być zrealizowane do końca października 2020 r.

Koszt realizacji projektu został oszacowany na 8 mln zł. Z tego blisko 7 mln zł ma stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańca ma wynosić 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora (w zależności od rodzaju instalacji kwota powinna wynieść od 2,1 tys. zł do 3 tys. zł).

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. P. Strzyżyński (zdjęcie ilustracyjne)

Udostępnij

Facebook